Milla Enerji, sahip olduğu jeneratör ithalatı ve yurt içi piyasalarda satışı konularında faaliyet göstermektedir.

Endüstriyel, ticari, konut ve eğlence sektörlerinin kesintisiz güç ihtiyaçlarını karşılayan Milla Enerji, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bulunan satış noktaları ile Türkiye’nin her noktasına jeneratör kiralama ve satış hizmeti vermektedir.

Milla Enerji, kiralama ve satış fonksiyonları için geliştirdiği jeneratör parkında, 20 kVA’dan 2.000 kVA’ya kadar değişen güçte, sabit ve mobil ürünlerle hizmet vermektedir. Bu anlamda konutlar, konut projeleri, sanayi siteleri, üretim kompleksleri, oteller, büyük alışveriş merkezleri, yarışlar, konserler, büyük etkinlikler, hastaneler, tarım, madencilik ve inşaat projeleri, vb. gibi farklı müşteri grubunun ihtiyaçlarına çözüm üretmekte, kiralık mobil jeneratörlerle acil enerji ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Kritik yük, bağlı olduğu şebekede meydana gelen ya da gelebilecek olan gerilim dalgalanmalarından (yükselmeler, çöküntüler, ani değişikler), harmoniklerden, kısa veya uzun süreli kesintilerden etkilenir. UPS şebekede oluşan bu parazitleri süzer ve kritik yükü etkilenmeyecek hale getirir. Bu şekilde yük şebekede meydana gelen her türlü gürültüden arındırılmış enerjiyle beslenir. Cihazlar KGK’dan kaliteli enerjiler beslendiğinden dolayı, şebekedeki düzensizliklerden kaynaklana bilecek arzalar önlenmiş ve cihazların kullanım süreleri uzamış olur.

  • Statik KGK
  • Dinamik KGK

KGK’larıçalışma şekilleri bakımından ise aşağıdaki şekillerde ayırabiliriz.

  • On-Line KGK
  • Of-Line KGK
  • Line-Interactive KGK olmak üzere gruplandırılır.